Dzisiaj jest:Wykonujemy :

Instalacje elektryczne
Automatyka bram
Instalacje domofonowe
Instalacje odgromowe
Instalacje antenowe
Instalacje alarmowe
Sieci monitoringu
Sieci komputerowe
Oświetlenie awaryjne
Oświetlenie ewakuacyjne

Posiadamy uprawnienia:

certyfikat p.poż.
Pierwszej pomocy
Sep E - Eksploatacja
Sep D - Dozór
Pomiary

Pogoda długoterminowa

UG Niemce

Firmy wyróżnione odznaczeniem Cylex Silver

EL-PRUS na mapie Polski w serwisie fullinfo.pl

Po narkotykach rozum wysiada

Create your own banner at mybannermaker.com!

VENTA - LUBLIN

Zakład poligraficzny

koparko ładowarka

PustaMiska - akcja charytatywna

Niebieska linia

krainawokollublina

Cichoń Bogdan - Strona domowa

page rank

Instalacje , usługi , elektryczne , lublin , elektroinstalacje , konserwacja , elektryka , remont , wymiana , wykonanie , montaż , modernizacja , instalacji , elektrycznej , poł±czenia , wyrównawcze , uziemienia , podł±czenie , rozdzielnicy , referencje , zabezpieczenia , zasilanie , osprzętu , elektrycznego , o¶wietlenie , firmy , Niemce , Nasutów , EL-PRUS

Instalacje elektryczne

Prawidłowe wykonanie usługi elektrycznej jest jednym z warunków bezproblemowej eksploatacji całej instalacji elektrycznej, oraz podłączonych odbiorników. Czasami wykonując instalację elektryczną, lub też okablowanie strukturalne budynku trudno wejść w tok myślenia projektanta. Zdarza się, że wogóle układ jest jak gdyby nie przemyślany. W przypadku budowli przemysłowych, lub też użyteczności publicznej należy przestrzegać zaleceń projektanta okablowania ( instalacji ), co w przypadku błędów projektu wiąże się z poprawkami, a co zatym idzie wydłużeniem czasu montażu. Przekłada się to bezpośrednio na finanse inwestora oraz wykonawcy. Przy okablowaniu budynków prywatnych (domy jednorodzinne itp.) projekt instalacji elektrycznej należy postrzegać bardziej poglądowo. Możliwe są zmiany, oczywiście w pewnych granicach, oraz idące w dobrą stronę zarówno dla inwestora, jak również przepisów i norm.

Dobór materiałów w instalacji elektrycznej nie jest przypadkowy. Wręcz przeciwnie - jest ściśle określony obowiązującymi normami. Jednym z najważniejszych elementów instalacji jest dobór kabli i przewodów elektrycznych, ich odpowiednie zabezpieczenie mechaniczne (rury osłonowe itp.), oraz sposób ułożenia zarówno w ziemi, jak również w budynku. Bowiem muszą one spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa eksploatacji zazwyczaj przez wiele lat. Zdecydowanie odradzam zakup materiałów nieznanego, lub też nie sprawdzonego producenta. Wiadomo że markowy i pewny jakościowo produkt jest drożej wyceniany, ale czy warto nabyć towar    za " pół ceny " i mieć ciągłe problemy eksploatacyjne? Na rynku jest wielu producentów materiałów elektrycznych, oraz osprzętu lecz tak naprawdę niewielka ich część jest godna polecenia. Z pośród tych firm śmiało można polecić : Legrand ; Möeller ; Hager ; Fael , Siemens . Są to firmy produkuj±ce osprzęt elektryczny. Co do producentów kabli i przewodów należy wymienić : Eltrim ; Elkabel ; Elektrokabel ; Bitner ; Helukabel ; Elpar. Są to producenci godni zaufania, których produkty przy prawidłowym montażu i póżniejszej eksploatacji spełniają swoje zadania. Od kilku lat przepisy nakazują stosowanie poza wyłącznikami różnicowo-prądowymi i nadprądowymi stosowanie ochronników przepięciowych. Dobór odpowiedniego ochronnika jest uwarunkowany układem instalacji, oraz rodzajem zasilania linii: TN-S ; TN-C-S ; TT. Niestety niezależnie od wersji, jest to jeden z najdroższych elementów instalacji elektrycznej, lecz na bezpieczeństwie nie warto zbytnio oszczędzać.

Przepisy wymagają, aby jeden obwód zasilał maksymalnie 10 obwodów gniazdowych, lub 20 obwodów oświetleniowych. Odbiorniki większej mocy (pralki automatyczne ; kuchenki elektryczne ; boljery itp.) powinny być zasilane z obwodów indywidualnych. Obwody trójfazowe także muszą mieć oddzielne zabezpieczenia. Odpowiedni podział instalacji pozwala na selektywne wyłączanie obwodów w przypadku awarii. Instalację elektryczną należy prowadzić w liniach prostych, a wszelkie odgałęzienia powinny odchodzić prostopadle. Przy instalacji pokrytej tynkiem warto robić zdjęcia, a także zaznaczyć na planie pomieszczeń. W ten sposób unikniemy w przyszłości uszkodzenia wiercąc otwór np. pod obraz. Obowiązujące przepisy nakazują, aby nowe instalacje prowadzone były trzy-żyłowymi przewodami dla obwodów jednofazowych, oraz pięcio-żyłowymi dla obwodów trójfazowych. Przewód ochronny PE podłączyć należy do styku ochronnego gniazda, lub oprawy oświetleniowej. Przy braku złącza ochronnego przewód PE pozostaje jako rezerwa (niepodłączony). Przewód ochronny PE ma kolor żółto-zielony. Gniazda zasilające należy rozmieścić tak, aby nie trzeba było używać przedłużaczy i rozgałęziaczy. Urządzenia RTV, a także komputery potrzebują wielu gniazd zasilających, zalecane jest więc zamontowanie w tych miejscach kilku gniazd. Generalnie gniazda rozmieszcza się co 2-3 metry wzdłuż ścian pomieszczeń i na wysokości ok. 30 cm. W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności (kuchnie ; łazienki itp.) gniazda montuje się na wysokości 1-1,4m. Montowane gniazda muszą być hermetyczne - IP44, lub więcej, obowiązkowo wyposażone w styk ochronny. Odległość od wanny, brodzika itp. nie może być mniejsza niż 60cm. Oprawy oświetleniowe muszą posiadać II klasę ochronności.
Wykonujemy również instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Stosujemy sprawdzone materiały, oraz osprzęt znanych producentów.
Potrafimy stworzyć własne układy elektryczne i elektroniczne zależnie od potrzeb klienta.

Zgodnie z normą DIN 18 015 T. 1 Elektryczne urządzenia w budynkach mieszkalnych - Podstawy projektowania. Uziom fundamentowy jest wymagany dla budynków nowo wznoszonych. Żądają tego także zakłady dostarczające energię w myśl przepisów "Warunki techniczne przyłączenia do sieci niskiego napięcia".
Zakres stosowania wymienionej normy obejmuje budynki mieszkalne, jak również budynki, w których występuj± porównywalne wymagania pod względem wyposażenia elektrycznego.

POŁąCZENIA WYRÓWNAWCZE I UZIOMY

Zgodnie z wymogami przepisów w instalacjach elektrycznych budynków należy stosować:
- połĄczenia wyrównawcze główne i miejscowe, łĄczĄce przewody ochronne z elementami przewodz±cymi innych instalacji(c.o. ; woda)
- uziomy instalacji elektrycznej a więc metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy.
Zastosowanie połączeń wyrównawczych ma na celu ograniczenie do wartości dopuszczalnych różnicy potencjałów występujących pomiędzy różnymi elementami budynku.

POŁąCZENIA WYRÓWNAWCZE GŁÓWNE

Połączenia wyrównawcze główne są nieodzownym elementem instalacji w każdym budynku. Aby wykonać połączenia wyrównawcze główne należy zamontować w najniższej kondygnacji budynku główną szynę uziemiającą (zacisk), do której są przyłączone:
- uziemienia ochronne
- uziemienia ochronno-neutralne
- przewody połączeń wyrównawczych
- metalowe rury oraz metalowe urządzenia wewnętrznych instalacji wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazu, itp. metalowe elementy konstrukcyjne budynku, takie jak np. zbrojenia itp.
Elementy przewodzące wprowadzane do budynku z zewnątrz (rury, itp.) powinny być przyłączone do głównej szyny uziemiającej jak najbliżej miejsca ich wprowadzenia.

POŁąCZENIA WYRÓWNAWCZE DODATKOWE

Połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe) należy stosować:
- w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniem
- przestrzeniach, w których nie ma możliwości zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania po przekroczeniu dopuszczalnej wartości napięcia dotykowego.
Połączenia wyrównawcze dodatkowe powinny obejmować:
- części przewodzące dostępne,
- części przewodzące obce,
- przewody ochronne wszystkich urządzeń (gniazda wtyczkowe, wypusty oświetleniowe, itp.)
- metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.
Wszystkie połączenia przewodów stosowane do ochrony przeciwporażeniowej powinny być wykonane w sposób pewny, trwały i chroni±cy przed korozją. Przewody należy łączyć ze sobą poprzez spawanie, lub zaciski przystosowane do materiału, przekroju oraz ilości łączonych przewodów. W przypadku stosowania przewodu z innego materiału, należy tak dobrać jego przekrój, aby została zachowana odpowiednia przewodność elektryczna.

POŁąCZENIA WYRÓWNAWCZE A UZIEMIENIA

Należy rozróżnić połączenia wyrównawcze główne, a uziemienia. W celu wykorzystania niektórych elementów jako uziomy, należy uzyskać zgodę właściwej jednostki na ich wykorzystanie. Dotyczy to na przykład rur wodociągowych. Rury gazu, cieczy palnych itp. nie mogą być wykorzystywane jako uziomy. Aby zrealizować połączenia wyrównawcze nie wykorzystuj±c rur gazowych jako elementów uziemienia, za wystarczające uważa się zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu rury gazowej do budynku.

UZIOMY NATURALNE

W instalacjach elektrycznych należy wykorzystywać przede wszystkim uziomy naturalne.
Jako uziomy naturalne należy wykorzystywać:
- metalowe konstrukcje budynków oraz zbrojenia fundamentów,
- metalowe powłoki i pancerze kabli elektroenergetycznych, pod warunkiem uzyskania zgody jednostek eksploatuj±cych te kable,
- metalowe przewody sieci wodociągowych, pod warunkiem uzyskania zgody jednostek eksploatujących te sieci,
W przypadku wykorzystania zbrojenia fundamentu jako naturalnego uziomu, przewody uziemiające należy przyłączać co najmniej do dwóch wzdłużnych prętów zbrojenia. Połączenia te należy wykonywać jako spawane.

UZIOMY SZTUCZNE

W przypadku braku lub niemożności wykorzystania uziomów naturalnych, konieczne jest wykonanie uziomów sztucznych. Uziomy sztuczne należy wykonywać ze stali ocynkowanej lub pomiedziowanej, a także z miedzi, w formie taśm, rur, kształtowników, płyt i prętów ułożonych w ziemi lub w fundamencie. Elementy metalowe umieszczone w fundamencie stanowią sztuczny uziom fundamentowy. Uziomy sztuczne pionowe z rur lub prętów pogrąża się w gruncie w taki sposób, aby ich najniższa część była umieszczona na głębokości nie mniejszej niż 2,5 m. Uziomy sztuczne poziome z taśm lub drutów układa się na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m pod powierzchnią gruntu. Aby zapewnić trwałą i możliwie najmniejszą wartość rezystancji uziomów zarówno naturalnych, jak i sztucznych należy połączenia poszczególnych elementów wykonać poprzez spawanie, połączenia śrubowe, zaciskanie lub nitowanie, ochronę antykorozyjną połączeń.

 

Kliknij i przejdź:

hager

 

legrand

 

moeller

 

siemens

 

eltrim

 

helukabel

 

bitner

 

Zdjęcia z montażu


Nasutów , Rudka Kozłowiecka , Niemce , Wola Niemiecka , Leonów , Ciecierzyn , Elizówka , Lublin , Dys , Jakubowice , Krasienin , Jastków , Starościn , Kamionka , Kozłówka , Lubartów , Trzciniec , Jawidz , Spiczyn , Boduszyn , Turka , Pliszczyn , Prawiedniki , Nałęczów , Kazimierz Dolny , ¦widnik , Garbów , Dęblin , Kock , Bełżyce , Głusk , Bychawa , oraz pozostałych z woj. lubelskiego .

el-prus.pl © 2009
Aktualizacja strony : 2018-06-06 21:00:14