Dzisiaj jest:

Wykonujemy :

instalacje elektryczne
oświetlenie awaryjne
oświetlenie ewakuacyjne
sieci komputerowe
instalacje antenowe
instalacje alarmowe
instalacje odgromowe
instalacje domofonowe
automatyka bram
sieci monitoringu
projekty instalacji

Posiadamy uprawnienia:

certyfikat p.poż.
Pierwszej pomocy
Sep E - Eksploatacja
Sep D - Dozór
Pomiary

Pogoda długoterminowa

UG Niemce

Firmy wyróżnione odznaczeniem Cylex Silver

EL-PRUS na mapie Polski w serwisie fullinfo.pl

Po narkotykach rozum wysiada

Create your own banner at mybannermaker.com!

VENTA - LUBLIN

Zakład poligraficzny

koparko ładowarka

PustaMiska - akcja charytatywna

Niebieska linia

krainawokollublina

Cichoń Bogdan - Strona domowa

page rank

montaż piorunochronu , montaż odgromówki lublin , instalacje odgromowe lublin , wykonanie odgromówki ,pomiary uziemiena , instalacja odgromowa , odromówka , przepisy , normy , pomiary uziemienia , Niemce , Nasutów , montaż ogranicznika przepięć , uziom , wykonanie uziemienia , piorunochron , ochronniki , Referencje , konserwacja , remont , naprawa , EL-PRUS , uziemienie , iglica , uziom fundamentowy , usługi elektryczne Lublin

 

Instalacje odgromowe

Przepisy nakazują montaż instalacji odgromowej w przypadku:
- budynków mieszkalnych , które są szczególnie narażone na wyładowania
- wyższych niż 15 m i powierzchni powyżej 500 m². jeżeli stoją w zabudowie rozproszonej
- wykonanych z materiałów palnych i pokrytych takimi materiałami jak np. gont lub trzcina.
Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja odgromowa zabezpiecza budynek w ok. 98%.
Warto pomyśleć o niej juz na etapie projektowania budynku.W niektórych rozwiązaniach pewne elementy należy zrobić w trakcie budowy np. uziom fundamentowy.
Instalacja piorunochronna powinna obejmować nie tylko szczyt dachu lecz całą jego konstrukcję , powinna być montowana wzdłuż kalenicy dachu i na bocznych krawędziach dachu.
Jeżeli pokrycie dachu jest palne wskazane jest , aby zwód zamontowany był na wspornikach o wys. ponad 40 cm. , pomimo że aktulne przepisy zezwalają na montaż piorunochronu bezpośrednio na budynku.
Wszystkie elementy znajdujące się na dachu i wystające ponad jego powierzchnię ( anteny , wywietrzniki , wierzchy i nasady kominowe ) należy połączyć z instalacją odgromową .
Pomimo , że obecne przepisy zezwalają na wykorzystanie pokrycia dachu z blachodachówki o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm według normy PN-IEC61024-1 jako zwodu poziomego , lepiej zdecydować się na montaż instalacji odgromowej z zastosowaniem drutu .
Podczas silnego uderzenia pioruna skierowanego w budynek blachodachówka na większości połączeń ( wkręty , zakładki blachy , itp . ) ulega wypaleniu .
Zachodzi wtedy konieczność wymiany pokrycia dachu , co stanowi dodatkowe i nie małe obciążenie finansowe .
Przewody odprowadzające ( min. 2 ) należy montować po przekątnej budynku . Obecne przepisy nakazują stosowanie drutu o średnicy min. 8mm ( stalowy ), oraz min. 10mm ( aluminiowy ) do montażu zwodów zarówno pionowych, jak również poziomych.
Należy pamiętać o corocznej kontroli stanu instalacji piorunochronnej i pomiarach rezystancji uziomów.
Instalacje odgromowe wykonujemy zgodnie z normami :
PN-IEC61024 ; PN-86/E-05003/01 ; PN-IEC61024-1-2 , PN-EN 62305 , NFC17-102

Przy połączeniu zwodu z uziemieniem złącze kontrolne powinno być zamontowane na każdym przewodzie odprowadzającym , z wyjątkiem naturalnych przewodów odprowadzających połączonych z fundamentowymi elektrodami uziemienia .

RODZAJE UZIOMÓW:
- Uziom otokowy ( opaska ) - polega na wykonaniu wokół budynku wykopu ( rowka ) o głębokości minimalnej 0,6 metra, w którym należy ułożyć bednarkę . Następnie wszystkie zwody pionowe należy połączyć z wykonanym uziomem . Uziom otokowy najlepiej wykonać podczas prac budowlanych , kiedy posesja wokół budynku nie jest jeszcze zagospodarowana .
- Uziom promieniowy - polega na wykonaniu wykopów prostopadłych do osi budynku odchodzących od każdego zwodu pionowego . Uziom promieniowy można wykonać tam , gdzie wokół budynku jest dużo wolnej przestrzeni .
- Uziom szpilkowy - polega na pogrążaniu sond uziomowych przy każdym zwodzie pionowym w odległości około 1 metra od ściany budynku . Głębokość pogrążania sond zależy od wyniku pomiarów uziemienia , oraz rodzaju gleby .
Niezależnie od rodzaju wykonanego uziomu należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia .

Prawidłowo wykonana instalacja odgromowa chroni budynek przed skutkami uderzenia pioruna, jednak nie chroni bezpośrednio urządzeń elektrycznych i elektronicznych znajdujących się wewnątrz budynku. Wynikiem przepływu takiego prądu przez instalację elektryczną może być ich poważne uszkodzenie lub zupełne zniszczenie.
Do ochrony instalacji wewnętrznej stosuje się zabezpieczenia przeciwprzepięciowe ( ograniczniki przepięć ). Ochronniki przeciwprzepięciowe dzieli się na cztery klasy:

 • Klasa A - ograniczniki te stosuje się w niskonapięciowych, napowietrznych sieciach elektroenergetycznych.
 • Klasa I - ograniczniki B - stosuje się w miejscach doprowadzenia enrgii z sieci elektroenergetycznej np. złącza.
 • Klasa II - ograniczniki C - stosuje się w instalacjach wewnętrznych, np. w tablicach rozdzielczych.
 • Klasa III - ograniczniki D - stosuje się w celu indywidualnej ochrony urządzeń.

  PIORUN AKTYWNY
  W skład instalacji z piorunem aktywnym wchodzi :
  -głowica indukcyjna
  -maszt na którym jest osadzona
  -zwód pionowy
  Głowica wytwarza wczesną jonizację wokól ostrza , co powoduje kanalizację wyładowania pioruna ograniczając strefę rażenia . Głowica działa jako układ elektryczny o dodatnim sprzężeniu zwrotnym pobierającym energię z rozwijającego się wyładowania . Jest to rozwiązanie patentowe . Piorunochron aktywny posiada ekspertyzę SEP106/08 , a także certyfikat zgodności z norma NFC17-102 .
  Piorunochrony aktywne polecane są do budynków ( domów jednorodzinnych ) o pow . do 500 m2 .
  Instalacje odgromowe z piorunem aktywnym ciągle stanowią temat sporów .
  W środowisku specjalistów w dziedzinie ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych krąży opinia, że bardziej skuteczna jest klasyczna instalacja odgromowa .

  Wielu inwestorów rezygnuje z montażu instalacji odgromowej z oszczędności, jak również nie chcąc niszczyć estetyki budynku, oraz w obawie o szczelność pokrycia dachowego. Obawy te są jednak nie uzasadnione. Elementy nowoczesnej instalacji odgromowej pozwalają na skuteczne zabezpieczenie, oraz dają możliwość wkomponowania w ogólny wygląd budynku.

 • Zlecenia od firm przyjmujemy na Lublin i województwa sąsiednie .
  Zlecenia indywidualne realizujemy między innymi z miejscowości : Nasutów , Rudka Kozłowiecka , Niemce , Wola Niemiecka , Leonów , Ciecierzyn , Elizówka , Lublin , Dys , Jakubowice , Krasienin , Jastków , Staroœcin , Kamionka , Kozłówka , Lubartów , Trzciniec , Jawidz , Spiczyn , Boduszyn , Turka , Pliszczyn , Prawiedniki , Nałęczów , Kazimierz Dolny , Świdnik , Garbów , Dęblin , Kock , Bełżyce , Głusk , Bychawa , oraz pozostałych z woj. lubelskiego .

  el-prus.pl © 2009
  Aktualizacja strony : 2014-12-08 21:09:36